5 feb. 2012

Diario de clase do Xoves 2 e Venres 3 de Febreiro

XOVES 2.2          
                MATEMÁTICAS: Correximos os exercicios pendentes, as restas e as táboas dos euros. Repasamos o calculo mental de un en un (hai que seguir practicando). Despois explicamos como se fan as sumas de euros e céntimos. Para casa: 1-2-3 da páxina 40.
                C.MEDIO: Repasamos os contidos do tema 3 en xeral. Aprendemos os ríos e as rías que pertencen as Rías Baixas. Para casa: exercicio 4 da páxina 39 e resumo da páxina 42.
                GALEGO: Correximos os exercicios pendentes. Fixemos un ditado repasando as oracións interrogativas e exclamativas. Para casa: Resumo da páxina 42.

VENRES 3.2
                GALEGO: Correximos a ficha de galego que se fixo onte na hora de plástica e o resumo. Lemos os exercicios da páxina 42. Repasamos varios contidos do tema, como os antónimos e as oracións interrogativas e exclamativas. Para casa: exercicios 1-2-3-4 da páxina 42.
                LENGUA: Correximos a ficha sobre os interrogativos e exclamativos. Correximos  o execicio sobre as instruccións que debían realizar. Non se leron todos, os demais quedarán para o próximo día. Para casa: resumo da páxina 42.

No hay comentarios:

Publicar un comentario